fbpx
Срамните поправки в Закона за закрила на детето

Срамните поправки в Закона за закрила на детето

Родители,

Въпреки, че спорната Стратегия за детето на хартия е отменена, на нейна основа са приети срамните  поправки в Закона за закрила на детето. Новите поправки в закона за закрила на детето влизат в сила след близо два месеца.

Повечето се чувставаме безпомощни като дори и  след масови протести промяна няма. Уви, местните избори по никакъв начин не могат да обърнат  пряко процеса и само народните представители могат да променят закона.

Но въпрки това местните изобри също  имат значение, защото в рамките на общината се създава местната политика за закрила на детето.

Съгласно чл. 20 а. от Закон за закрила на детето към всяка община се създава, Комисия за детето.

Тази комисия е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

В тази комисия освен представители на администрацията  участват още и юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.

От МК „Ние гражданите”,  считаме, че не само фондация Анимус и други организации следват да участват. Считам,  че организации, които защитатават традиционните български ценности, традиоционното образование, Православието, трябва да участват.

Също така тази комисия трябва да има и истински  политически контрол от местния парламент.

Въпреки, че членовете на тази комисия се назначават от кмета, съвсем не е маловажно и състава на общинските съветници, които са заявили явна привързаност към защитата на българското семейство.

От местна коалиция на Ние Гражданите ние защитаваме традиционното българско семейство, защитаваме нашите деца. Твърдо заставаме зад спазването на Европейското законодателство и основно зад защитата на личния живот. В нашия екип участва и адв. Теодор Шейков, като експерт при  защита правата на човека.

Силното представяне на национално отговорни представители в местния парламент  е единствения шанс за участие на истински независими защитници на вашите права при изпълнението на местната политика, за защита на децата. В противен случай съдбата е предварително предизвестена и това ще бъде един формален орган, в който финансово активни нпо-та ще имат решаващия глас.

Аз също съм родител и е мой дълг да защитя българското семейство. Аз съм за традиционните ценности. Аз защитавам българското семейство. Но нито аз нито, който и да е кандидат не можем да го направим без вашата подкрепа, без вашия глас.

Купуването и продаването на гласове е престъпление