Програма

Точките, които ще бъдат приоритет при избирането ми за Общински съветник за Бургас са:

  1. Облекчения за местните фирми – като човек, занимаващ се с частен бизнес, смятам, че е необходимо Общината да осигури на местните фирми някои данъчни облекчения и да ги улесни при кандидатстването за обществени поръчки, свързани с развитието на града ни.
  2. Поощряване на раждаемостта и справяне с демографската криза – трябва да се насърчава чрез различни облекчения и стимули за младите родители от страна на местната власт.
  3. Етажна собственост – смятам, че има множество сложни и до момента неразрешени проблеми, на които трябва да се обърне особено внимание, като например: липсата и нежеланието на етажните собственици да изберат домоуправител; проблемите с належащите ремонти по фасадите на сградите, събирането на дължимите средства за поддръжка на сградния фонд и други.
  4. Столовото хранене в училищата и детските градини – наред със спорта, необходимо е да се обърне внимание и на качеството на храната, която се предлага на децата в детските градини и училищата, като се повиши контролът върху доставчиците и се отпуснат още средства за осигуряване на по-качествени хранителни продукти за децата.
  1. Луга, минерални води – Община Бургас разполага с уникални възможности в тази област. Ето защо аз считам, че може да увеличи броят на почиващите и гостите в града, като се осигурят и развият редица услуги, свързани с така наречената „бургаска луга“ и да се възстановят минералните бани в „Акве калиде“ – изпълненият от Община Бургас проект, превърна старата баня в кв. Ветрен в музей.
  2. Ревизия и оптимизация на градския транспорт – необходимо е преосмисляне на транспортната схема, което да доведе до облекчаване на движението.
  3. Наредба за колоездачите и тротинетките – необходими са общински регулации за движението на колоездачите и движещите се с тротинетки, които да доведат до забрана да се движат по пешеходните зони в центъра на града и в морската градина, освен по специално обозначените вело алеи, които за съжаление считам, че в по-голямата си част са неправилно маркирани, като пречат изключително много на пешеходците.
    Бих изискал пълна забрана за „Александровска“ и „Богориди“.
  4. Тютюнопушенето в дворовете и около училищата, както и на детските площадки – това е проблем, който считам, че се неглижира не само от Община Бургас, а би трябвало да се предприемат сериозни мерки, за да бъде той решен.